prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební
  • místopředseda rady pro vnitřní hodnocení / České vysoké učení technické v Praze
  • člen rady pro vnitřní hodnocení / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-429
Odkazy: