Jana Pavlová

Role na FSv

  • sekretářka / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební (K128)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-403

Odkazy: