prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec FSv / České vysoké učení technické v Praze
  • člen AS - zaměstnanec / České vysoké učení technické v Praze
  • člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / České vysoké učení technické v Praze
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-2112
Odkazy: