doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební (K142)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-718

Odkazy: