doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec FSv / České vysoké učení technické v Praze
  • člen AS - zaměstnanec / České vysoké učení technické v Praze
  • člen legislativní komise AS / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-508

Odkazy: