doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Role na FSv

  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-414

Odkazy: