prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Role na FSv

  • prorektor pro výstavbu / České vysoké učení technické v Praze
  • člen vedení / České vysoké učení technické v Praze
  • člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
  • člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební
  • garant zpracování osobních údajů pro oblast výstavby / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-735

Odkazy: