prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-322

Odkazy: