prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební
  • člen rady pro vnitřní hodnocení / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-322
Odkazy: