prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební (K126)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-417
Odkazy: