doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební (K128)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-402
Odkazy: