Ing. Leoš Horníček, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra železničních staveb / Fakulta stavební (K137)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-615
Odkazy: