prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební (K123)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-330
Odkazy: