Ing. arch. Anna Marie Černá

Role na FSv

 • místopředseda AS - student / Fakulta stavební
 • člen AS - student FSv / České vysoké učení technické v Praze
 • člen AS - student / České vysoké učení technické v Praze
 • člen AS - student / Fakulta stavební
 • člen hospodářské komise AS / České vysoké učení technické v Praze
 • člen studentské komise AS / České vysoké učení technické v Praze
 • člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ České vysoké učení technické v Praze
 • člen komise pro pedagogické záležitosti AS / České vysoké učení technické v Praze
 • člen technické komise AS / Fakulta stavební
 • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
 • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
Telefon:
Odkazy: