Geodézie a kartografie, specializace Geomatika -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260020 -- Geodézie a kartografie (N36GK)
  • Kód studijního plánu: NG201900GM
  • Studijní obor nebo specializace: Geomatika (36T0GKGM )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22

Povinné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Matematika 4G 101MM4G  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Dálkový průzkum Země 155DPRZ  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geometrické plány 155GPL  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
1Kartografie 3 155KAT3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Teoretická geodézie 3 155TGD3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Úvod do zpracování prostorových dat 155UZPR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 6 předmětů a získat 26 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Teorie grafů 128TG  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Oceňování nemovitostí 155YCN1  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Objektové programování 155YOBP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Statistika 101STAG  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Free Software GIS 155FGIS  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Fotogrammetrie 2 155FTG2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Projekt - kartografie 155PKAR  ( KZ )5 kred. ( 0+3 )
2Teoretická geodézie 4 155TG4  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Výuka v terénu z teoretické geodézie 155VTTG  ( KZ )1 kred. ( 0+2 )
splnit 6 předmětů a získat 26 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Navrhování a analýza algoritmů 128YNAA  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Zpracování dat dálkového průzkumu Země 155YDPZ  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Informatika 4 155YIN4  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Vizualizace a distribuce prostorových dat 155YVDP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Projekt - statistika 101PJS  ( KZ )5 kred. ( 0+3 )rozvrh
3Algoritmy digitální kartografie a GIS 155ADKI  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Informační systém Katastru nemovitostí 155INSK  ( KZ )4 kred. ( 1+2 )
3Moderní metody sběru prostorových dat 155MSPD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Právo v KN a zeměměřictví 155PKAZ  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
3Projekt - fotogrammetrie 155VFG  ( KZ )5 kred. ( 0+3 )rozvrh
splnit 6 předmětů a získat 26 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3GIS v krajinném inženýrství 143YKIG  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )rozvrh
3Fotogrammetrická dokumentace historických objektů 155YFD  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )rozvrh
3Jazyk Java 155YJAV  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Diplomová práce 154DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
4Diplomová práce 155DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr