Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260020 -- Geodézie a kartografie (N36GK)
  • Kód studijního plánu: NG201900IG
  • Studijní obor nebo specializace: Inženýrská geodézie (36T0GKIG )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22

Povinné předměty
sem. Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Matematika 4G 101MM4G  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Úvod do pozemního stavitelství 124UPST  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )
1AutoCAD pro inženýrskou geodézii 154ACIG  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
1Inženýrská geodézie 2 154ING2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Dálkový průzkum Země 155DPRZ  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Geometrické plány 155GPL  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
1Kartografie 3 155KAT3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Teoretická geodézie 3 155TGD3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Úvod do dopravního stavitelství 136UDST  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Inženýrská geodézie 3 154ING3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Stavebně průmyslová geodézie 154SPG  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Výuka v terénu IG (2 týdny) 154VYIG  ( KZ )2 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Fotogrammetrie 2 155FTG2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Projekt - kartografie 155PKAR  ( KZ )5 kred. ( 0+3 )rozvrh
2Teoretická geodézie 4 155TG4  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Výuka v terénu z teoretické geodézie 155VTTG  ( KZ )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Ekonomika v zeměměřictví a katastru 154EZKA  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )
3Inženýrská geodézie 4 154ING4  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
3Kontrolní měření 154KOME  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
3Laserové skenování 154LSK  ( KZ )2 kred. ( 1+1 )
3Microstation 3D 154MC3D  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
3Metrologie v geodézii 154MEGE  ( KZ )2 kred. ( 1+1 )
3Základy automatizace v inženýrské geodézii 154ZAIG  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
3Moderní metody sběru prostorových dat 155MSPD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
3Právo v KN a zeměměřictví 155PKAZ  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )
3Projekt - fotogrammetrie 155VFG  ( KZ )5 kred. ( 0+3 )
splnit 26 předmětů a získat 90 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Diplomová práce 154DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
4Diplomová práce 155DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr