obor Stavební management -- studijní plán

  • Studijní program: -- Stavební inženýrství (N3607)
  • Kód studijního plánu: NN201900_99
  • Studijní obor nebo specializace: Stavební management (3607T046 )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: tento studijní plán platí do nástupu 2022/23

Povinné předměty
sem. obor Stavební management, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Inženýring 126INZG  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Kalkulace a nabídky N1 126KN1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Management stavební firmy N 126MSFN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
1Projektový management 1 126PM01  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )
1Příprava a řízení staveb 126PRRS  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )
obor Stavební management, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2BIM-informační modelování 126BIMB  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+3 )
2Kalkulace a nabídky N2 126K2N  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )126KN1
2Projektový management 2 126PM2  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )126PM1 rozvrh
2Diplomový seminář 126DISN  ( Z )4 kred. ( 0+3 )
Poznámka: úupravy kreditů
splnit 9 předmětů a získat 48 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. obor Stavební management, 2. semestr, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Facility management 126FAMG  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+3 )rozvrh
2Kalkulace inženýrských staveb 126KIST  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Construction Contracting 126YCON  ( Z,ZK )4 kred. ( 4+0 )rozvrh
2Energetický management budov 126YEMB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Individuální podnikání 126YIPO  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Teorie rozhodování 126YTRZ  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
Poznámka: odstraněn 122YTSN
splnit minimálně 3 předměty a získat 12 kreditů
Povinné předměty
sem. obor Stavební management, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 126DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr