Pravidla pro plotrování studentských prací pro studenty FSv

 

 1. Každý výkres musí být výrazně označen popiskou s následujícími údaji:
  • jméno studenta
  • program a ročník studia
  • předmět, pro který je výkres zpracován
  • katedra
  • vyučující

 2. Při splnění uvedených požadavků, bude studentu účtována cena studentská, jinak uhradí plnou cenu. Výše úhrady za běžný metr (respektive za m2) výstupu je stanovena dle ceníku.
 3. Porušení uvedených pravidel bude řešeno ve spolupráci ředitele VIC s příslušným vyučujícím včetně případných kárných opatření.