Uplatnění nákladů za služby plotrovny

 

Upozorňujeme, že platební doklad, nebo žádanky na zhotovení prací v plotrovně FSv nelze následně uplatnit v projektu, grantu apod.
Jde o neuznatelný náklad dle všeobecných podmínek grantů.

Náklady za služby plotrovny FSv je možné uplatnit pouze ze zdrojů na provoz kateder a středisek.
Tato pravidla platí i pro využití služeb plotroven na ostatních součástech ČVUT.