Hodnocení studia

Anketa hodnocení studia se dělá vždy na závěr semestru a výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na https://stavnet.fsv.cvut.cz/

Hodnotit intuitivně pomocí emotikonů na pětibodové škále a případným slovním doplněním se dají po otevření ankety na konci semestru vždy jednotlivé předměty, jejich vyučující i celkové prostředí na fakultě.

Hodnotit můžete po přihlášení na https://anketa.cvut.cz. Hodnocení přesto může zůstat anonymní.

 

Proč se hodnocení dělá?

  • Vyučující chtějí vědět, co si o nich a o jimi vyučovaných předmětech studenti myslí.
  • Fakulta chce vědět, jak se studentům studuje a co se má zlepšovat.
  • Studenti chtějí vědět, kteří vyučující a jaké předměty je čekají.
  • Vedoucí pracovišť chtějí vědět, jak pracují jejich podřízení.

 

Co se na základě předchozích anket již změnilo?

... i díky anketě vznikla "povalovna" B500B, pro studenty se zpřístupnil horní vstup do Ateliéru D, upravily se obsahy předmětů, v programu Stavební inženýrství se rozdělily velké předměty (Navrhování nosných konstrukcí, Geologie a mechanika zemin a Pozemní stavby 01), pracuje se s nastavením klimatizace v posluchárnách C i prostorem před fakultou a rekonstrukce poslucháren B280 a B286 je připravena na jaro 2020.