Disciplinární komise Fakulty stavební

 

Seznam členů Disciplinární komise:

dvouleté období od 1.4.2023 do 31.3.2025

Předseda:
    prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - K132
Místopředseda:
    Ing. arch. Patrik Kučera - SKAS
Členové:
    Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. - K124
    Ing. Ondřej Váňa - SKAS
Náhradníci:
    doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE - IWE, K134
    Ing. Hana Hanzlová, CSc. - K133
    Bc. David Hes - SKAS
    Bc. Veronika Blovská - SKAS

 

Disciplinární řád pro studenty ČVUT

Činnost Disciplinární komise