Evidence rodičovství

 

Novela Zákona o vysokých školách umožňuje studentům, kteří se stali rodiči, požádat v rámci studia o zaevidování doby rodičovství, a tím uplatnit v průběhu studia tyto výhody: v případě přerušení se evidovaná doba rodičovství nezapočítává do celkové doby studia. Pro využívání těchto výhod je nutné vyřídit na studijním oddělení příslušné administrativní kroky.

 

  • Zákon 48 ze dne 30. ledna 2013
  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF
  • Žádost o přerušení doktorského studia z důvodu rodičovství    DOC ; PDF