Stipendijní fond Slavoj

 

Stipendijní fond Slavoj pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie byl zřízen z pozůstalosti Desidera E. Slavoje, amerického milionáře, který pocházel z Československa a studoval na ČVUT v Praze.

Ve Spojených státech amerických se vypracoval, o oblasti svého působení – inženýrské geodézii – napsal knihu (Engineering X 4: Surveying engineering measurements, 1976), byl činný i ve výuce kalifornských zeměměřičů.

Ve své závěti odkázal přibližně 3 miliony korun do stipendijního fondu pro odměny studentů geodetických kateder Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 2016 byly peníze získány, zpracována a vedením fakulty odsouhlasena pravidla při udělování stipendií.

 

Podpora studentům je udělována formou mimořádných stipendií za:
- mimořádné studijní výsledky
- za mimořádné odborné či vědecké výsledky
- pro podporu prezentace vědeckých výsledků na odborných akcích.

 

Navrhnout udělení stipendia může akademický pracovník kateder 154 a 155 Fakulty stavební (geodetické katedry).
Návrhy hodnotí komise jmenovaná děkanem Fakulty stavební prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc..

předseda:
prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
členové:
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Stipendia jsou udělována děkanem fakulty. Komise se schází minimálně dvakrát ročně. První zasedání komise se uskutečnilo v říjnu 2016.