Katedra matematiky (K101)Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku matematiky, informatiky, konstruktivní geometrie a matematické statistiky ve všech studijních programech a formách studia. Průběžně se podílí na změnách v metodice výuky a na pedagogickém výzkumu.

Matematický výzkum je především zaměřen na matematickou a numerickou analýzu. Pracovníci katedry pracují v oblasti parciálních diferenciálních rovnic, dynamických systémů, ve funkcionální analýze a obecné algebře, kde dosáhli významných teoretických i aplikačních výsledků. Soustavně jsou rovněž pěstovány oblasti matematického modelování a scientific computing a aplikace matematiky v geodézii a kartografii a aplikace matematické statistiky. Katedra úzce spolupracuje s ostatními katedrami na řešení praktických a aplikačních problémů.