doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra matematiky / Fakulta stavební (K101)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-107
Odkazy: