Katedra jazyků (K104)


Vedoucí
PhDr. Svatava Boboková Bartíková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
Mgr. Sandra Giormani
KOS - Rozvrhář
PhDr. Svatava Boboková Bartíková
KOS - Studijní referent
PhDr. Svatava Boboková Bartíková
KOS - Referent pro státní zkoušky
PhDr. Svatava Boboková Bartíková
E-mail
k104@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4784
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra jazyků
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech studijních programech. Vyučuje se angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština a italština. Členové katedry učí také češtinu pro zahraniční studenty.

Katedra nabízí povinnou výuku cizích jazyků na vyšších úrovních pokročilosti a pro technickou komunikaci. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů. Anglická sekce poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám v rámci jazykového programu Angličtina pro stavební inženýry a architekty (English for Civil Engineers, UNIcert® II/ UNIcert® III) s právem udělovat mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny UNIcert na úrovni B2 i C1.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.