Katedra jazyků (K104)


Vedoucí
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
Mgr. Sandra Giormani
KOS - Rozvrhář
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková
KOS - Studijní referent
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková
KOS - Referent pro státní zkoušky
PhDr. Svatava Boboková-Bartíková
E-mail
k104@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4784
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra jazyků
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech studijních programech. Vyučuje se angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Členové katedry učí také češtinu pro zahraniční studenty.

Katedra nabízí povinnou výuku cizích jazyků na vyšších úrovních pokročilosti a pro technickou komunikaci. Dále nabízí celou škálu volitelných a specializovaných kurzů. Anglická sekce poskytuje přípravné kurzy ke zkouškám s mezinárodní platností - TOEFL a Cambridge First Certificate of English. Zkouška TOEFL se skládá např. při Oddělení studia jazyků Akademie věd a zkouška Cambridge First Certificate of English se skládá při Britské radě.

Vedle přímé pedagogické práce řeší katedra otázky optimalizace jazykové výuky vzhledem k charakteru studia na vysoké škole technické. K tomuto účelu vyhledává a zkouší vhodné metodické prostředky a využívá moderní didaktickou techniku.

Při katedře funguje moderní jazyková laboratoř.