PhDr. Svatava Boboková Bartíková

Role na FSv

  • vedoucí / katedra jazyků / Fakulta stavební (K104)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-262b
Odkazy: