Katedra inženýrské informatiky (K128) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
128ACU
anglicky
Advanced Computer Use
128XBIN
česky
Business Inteligence
128CS1
anglicky
C# Programming and Application Development
128XCP1
česky
C# Programovací jazyk a vývoj aplikací
128XCP2
česky
C# Vývoj aplikací
128CS2
anglicky
C# 2 - Advanced Application Development
128CGR
anglicky
Computer graphics
128YIND
anglicky
Computer Use Fundamentals
128XDIS
česky
Databázové a manažerské inf.systémy
128ENCI
anglicky
Encoding and Ciphering
128GA10
anglicky
Graphs and their Applications
128IDBS
anglicky
Information Systems and Database Systems
128XJAV
česky
JAVA - programovací jazyk
128MBIM
anglicky
Managing Information in BIM
128MTSM
anglicky
Modelling -Technology, Society and Money
128YNAA
česky
Navrhování a analýza algoritmů
128OVMT
česky
Operační výzkum a matematické modely v technologii
128OOR1
anglicky
Optimization and Operations Research 10
128OOR2
anglicky
Optimization and Operations Research 20
128XPMB
česky
Procesní mod. a datové formáty pro BIM
128PMDB
anglicky
Process Modeling and Data Formats for BIM
128PMA
anglicky
Project Management
128XPIS
česky
Projekt informačního systému
128XQAP
česky
Rychlá tvorba počítačových aplikací
128SDY
anglicky
System Dynamics
128XSYD
česky
Systémová dynamika
128TG
česky
Teorie grafů
128XTEX
česky
TEX a počítačová typografie

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D28ASM
česky
Aplikované statistické metody
D28AVK
česky
Architektury výpočetních a komunikačních systémů
D28DBB
česky
Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov
D28INZ_EN
anglicky
Engineering Informatics
D28ISR
česky
Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování
D28INZ
česky
Inženýrská informatika
D28KOA
česky
Kombinatorické algoritmy
D28KYB
česky
Kybernetika
D28MDS
česky
Modelování dynamiky socioekonomických systémů
D28OPC
česky
Objektové programování a C#
D28OSP
česky
Operační systémy
D28OS1
česky
Optimalizace systémů I
D28OS2
česky
Optimalizace systémů II
D28OPT
česky
Optimalizační modelování
D28MPB
česky
Procesní modelování v informačním modelování budov
D28SSI
česky
Specifika stavebnictví a investiční výstavby
D28SMZP_EN
anglicky
Statistical Methods in Environmental Egineering
D28SMZP
česky
Statistické metody v IŽP
D28TGR
česky
Teorie grafů
D28TII
česky
Teorie informace a informační systémy
D28TER
česky
Teorie rozhodování
D28TSP
česky
Teorie systémů a systémové projektování
D28TSO
česky
Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů
D28UIN
česky
Umělá inteligence
D28ZSZ
česky
Znalostní systémy a znalostní inženýrství