Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí (K134) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
134AMP
anglicky
Advanced Master Project
134BPRO
anglicky
Bachelor Project
134BAPR
česky
Bakalářská práce
134BAPK
česky
Bakalářská práce
134BAPQ
česky
Bakalářská práce
134BAPC
česky
Bakalářská práce
134XCOD
česky
CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.
134DPP
anglicky
Diploma Project
134DPM
česky
Diplomová práce
134DISE
česky
Diplomový seminář
134YDKM
česky
Dřevěné konstrukce a mosty
134DK01
česky
Dřevěné konstrukce 1
134DK02
česky
Dřevěné konstrukce 2
134YDUV
česky
Dřevo a udržitelná výstavba
134FSTS
anglicky
Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.
134FDTS
anglicky
Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.
134FRST
anglicky
Fire Resistance of Steel and Timber Structures
134FRSS
anglicky
Fire Resistance of Steel and Timber Structures
134FSTT
anglicky
Fundamentals of Structural Design - Steel
134GSTR
anglicky
Glass Structures
134GLST
anglicky
Glass Structures
134YHNK
česky
Hliníkové a nerezové konstrukce
134XKDB
česky
Konstrukce na bázi dřeva
134NKPS
česky
Navrhování konstrukcí při provádění staveb
134NNKO
česky
Navrhování nosných konstrukcí - ocel
134YNSK
česky
Navrhování skleněných konstrukcí
134YNDK
česky
Nosné dřevěné konstrukce střech
134NKRO
česky
Nosné konstrukce R - Ocel
134NKPZ
česky
Nosné konstrukce za požáru
134YNKS
česky
Nosné konstrukce ze skla
134YMOD
česky
Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí
134ODKM
česky
Ocelové a dřevěné konstrukce
134ODKV
česky
Ocelové a dřevěné konstrukce
134ODA2
česky
Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2
134DOA1
česky
Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1
134OK01
česky
Ocelové konstrukce 1
134O02C
česky
Ocelové konstrukce 2C
134O02D
česky
Ocelové konstrukce 2D
134O02K
česky
Ocelové konstrukce 2K
134OM1K
česky
Ocelové mosty 1
134OCM2
česky
Ocelové mosty 2
134YOM2
česky
Ocelové železniční mosty
134YPDK
česky
Pomocné dřevěné a kovové konst.
134YDK
česky
Pomocné dřevěné a kovové konstrukce
134YPOD
česky
Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí
134PSOD
česky
Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí
134YPNK
OO
Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.
134YKPJ
česky
Projekt K
134P02C
česky
134P03C
česky
Projekt 3C
134P04C
česky
Projekt 4C
134ROD
česky
Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí
134YROK
česky
Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.
134YSOK
česky
Speciální ocelové konstrukce
134YSMK
česky
Stabilita a modelování ocelových konstrukcí
134SAL
anglicky
Stainless Steel and Aluminium Structures
134SALS
anglicky
Stainless Steel and Aluminium Structures
134STB
anglicky
Steel bridges
134STBR
anglicky
Steel Bridges
134ST01
anglicky
Steel Structures
134ST02
anglicky
Steel Structures 2
134SDP2
anglicky
Structural Design Project 2
134SDP3
anglicky
Structural Design Project 3
134SDP4
anglicky
Structural Design Project 4
134YSOD
česky
Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
134YTSK
česky
Tenkostěnné a spřažené konstrukce
134TMZQ
česky
Tepelná a mechanická zatížení Q
134TBS
anglicky
Timber Based Structures
134TBST
anglicky
Timber Based Structures
134TS01
anglicky
Timber Structures
134TS02
anglicky
Timber Structures 2

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D34ARVR
česky
Analýza, řízení a vypořádání rizik technických děl
D34DRK
česky
Dřevěné konstrukce
D34FIS
anglicky
D34POB_EN
anglicky
D34GLS
anglicky
Glass Structures
D34KDK
česky
Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy
D34RRKD_EN
česky
Management of complex technological facilities risks at operation
D34OCM
česky
Ocelové mosty
D34POB
česky
Požární bezpečnost
D34RRP_EN
česky
Risk management at technical facilities designing and building
D34RRKD
česky
Řízení rizik komplexních děl při provozu
D34RRP
česky
Řízení rizik při projektování a výstavbě technických děl
D34SKK
česky
Skleněné konstrukce
D34YSMK
česky
Stabilita a modelování ocelových konstr.
D34OCM_EN
anglicky
Steel Bridges
D34YSMK_EN
anglicky
Structural stability
D34ARVR_EN
anglicky
Technical facilities risk analysis, management and settlment
D34TDK
česky
Teorie dřevěných konstrukcí
D34TO1
česky
Teorie ocelových konstrukcí I
D34TO2
česky
Teorie ocelových konstrukcí II
D34TO1_EN
anglicky
Theory of Steel Structures I
D34TO2_EN
anglicky
Theory of Steel Structures II
D34TIS
anglicky
Timber Structures