Katedra železničních staveb (K137) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
137BAPK
česky
Bakalářská práce
137BAPZ
česky
Bakalářská práce
137BAPR
česky
Bakalářská práce
137YDKP
česky
Diagnostika staveb kolejové dopravy
137DPM
česky
Diplomová práce
137DISE
česky
Diplomový seminář
137YEAD
česky
Ekologické aspekty dopravy
137YKSZ
česky
Kolejové stavby a životní prostředí
137YKZE
česky
Konstrukce železničních staveb
137YMKK
česky
Městská kolejová doprava
137DISZ
česky
Projekt
137YAZS
česky
Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku
137YDPJ
česky
Projekt D
137PZ02
česky
Projekt 2
137TENV
anglicky
Rail Traffic and Environment
137YVTK
česky
Vysokorychlostní tratě
137YZVT
česky
Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)
137ZE01
česky
Železniční stavby 1
137Z02D
česky
Železniční stavby 2D
137Z02K
česky
Železniční stavby 2K
137Z03D
česky
Železniční stavby 3D

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D37DJD_EN
anglicky
Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement
D37DJD
česky
Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku
D37EOMK
česky
Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb
D37MHKD
česky
Měření hluku v kolejové dopravě
D37MNSP
česky
Metody navrhování a sanací pražcového podloží
D37MHKD_EN
anglicky
Noise Measurement in Railway Transportation
D37ZHKD_EN
anglicky
Sources of Noise in Railway Transportation
D37TBK
česky
Teorie bezstykové koleje
D37ZHKD
česky
Zdroje hluku v kolejové dopravě