Katedra hydrauliky a hydrologie (K141) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
141APHD
česky
Aplikovaná hydrologie
141BAPZ
česky
Bakalářská práce
141BAPV
česky
Bakalářská práce
141BAPR
česky
Bakalářská práce
141DPM
česky
Diplomová práce
141EHY
česky
Environmentální hydrologie
141XEXH
česky
Experimentální hydroklimatologie
141FPSM
anglicky
Fluvial Processes and Stream Morphology
141HYAE
anglicky
141HACE
anglicky
Hydraulics - Advanced Course
141HYA
česky
141XHMT
česky
Hydraulika a modelování vodních toků
141HYDR
česky
141HYA2
česky
141HY3V
česky
141YHMM
česky
Hydroekologický monitoring a modelování
141YHPM
česky
Hydrologické procesy v městských povodích
141HYKL
česky
Hydrologie a klimatologie
141HYLE
anglicky
141KMH
česky
Klimatologie, meteorologie, hydrologie
141DIPM
anglicky
Master Thesis
141XPHL
česky
Podpovrchová hydrologie
141DISZ
česky
Projekt
141PVTS
česky
Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby
141PZ01
česky
Projekt 1
141PZ02
česky
Projekt 2
141XPVT
česky
Provoz vodních toků
141XRTR
česky
Reaktivní transport
141REFP
anglicky
River Engineering and Flood Protection
141YRIF
česky
Říční inženýrství a fluviální procesy
141YRIM
česky
Říční inženýrství a morfologie
141WEIL
anglicky
Series of Water and Environment Invited Lectures
141YTHH
česky
Techniky modelování v hydraulice a hydrologii
141PJTB
anglicky
track based Project
141VTO
česky
141VYV1
česky
Výuka v terénu (1 týden)

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D41HKZ_EN
anglicky
Critical Zone Hydrology
D41HDS_EN
anglicky
Discussion Seminar on Hydrology Research
D41PPO_EN
anglicky
Flood Control
D41HYO_EN
anglicky
Hydraulics of Structures
D41HYO
česky
Hydraulika objektů
D41HDS
česky
Hydrologický diskuzní seminář
D41HKZ
česky
Hydrologie kritické zóny
D41KLI
česky
Klimatologie a meteorologie
D41IHL
česky
Kvantitativní hydrologie
D41MT1
česky
Mechanika tekutin I
D41MT2
česky
Mechanika tekutin II
D41VPR_EN
anglicky
Multiphase Flows
D41PPH
česky
Podpovrchová hydrologie
D41PPO
česky
Protipovodňová ochrana
D41IHL_EN
anglicky
Quantitative Hydrology
D41RTP_EN
anglicky
Reactive Transport in Soils
D41RTP
česky
Reaktivní transport v půdě
D41MOR_EN
anglicky
River Morphology
D41MOR
česky
Říční morfologie
D41VPR
česky
Vícefázová proudění