Redakce Stavební obzor (K356)


Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
Ing. Eva Matoušková, Ph.D.
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Redakce Stavební obzor
Thákurova 7
166 29 Praha 6