Výpočetní a informační centrum (K375)


Vedoucí
Ing. Tomáš Líbenek
Sekretářka
Alexandra Chrpová
Zástupce vedoucího
Ing. Peter Ivančík
E-mail
k375@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 9727
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Výpočetní a informační centrum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Pro hlášení poruch, problémy s přístupem nebo další dotazy používejte primárně HelpDesk ČVUT (https://helpdesk.cvut.cz). Pouze v naléhavých případech volejte linku 9700 (HelpDesk FSv).


Krátká charakteristika

VIC zabezpečuje provoz fakultních počítačových učeben a specializovaných učeben pro výuku projektování s použitím moderních CAD systémů. Zajišťuje po technické i systémové stránce provoz fakultní počítačové sítě, včetně vnější konektivity a bezdrátové sítě v areálu fakulty. Udržuje informační a adresářovou složku sítě.

VIC vytváří pro fakultu technické zázemí v oblasti audiovizuální techniky, v oblasti reprografických a tiskových služeb včetně DTP a velkoformátových výstupů a v oblasti údržby fakultní počítačové techniky.

VIC zajišťuje ve spolupráci s VIC ČVUT po technické a metodické stránce provoz informačního systému fakulty, mezi jehož nejdůležitější části patří v současné době systémy evidence studentů a jejich studijních výsledků, veřejný i vnitřní informační systém fakulty, finanční, personální a mzdový subsystém a autorizační moduly.