Referát požární ochrany (K913)


Vedoucí
Eva Šteffelová
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
E-mail
bozp@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 725 809 736
+420 22435 7101
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Referát požární ochrany
Thákurova 7
166 29 Praha 6