Studijní oddělení (K921)


Vedoucí
Ing. Ditta Saláková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Telefon
+420 22435 8756
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Studijní oddělení
Thákurova 7
166 29 Praha 6