Oddělení pro vědu a výzkum (K922)


Vedoucí
Ing. Radmila Hamarová
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
Veronika Kabilková
Telefon
+420 22435 8735
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

- administrace projektů VaVaI (tuzemských i zahraničních), projektů rozvoje- studentská grantová soutěž ČVUT- výzkumné záměry- evidence výsledků VaVaI (užitné vzory, patenty atd.)- agenda doktorského studia - habilitační a profesorské řízení- vědecká rada- podklady pro výpočty vědecké aktivity kateder- výroční zprávy FSv o vědě a výzkumu