Oddělení práce a mzdy (K934)


Vedoucí
Ing. Jitka Hlaváčková
Sekretářka
(není)
Zástupce vedoucího
(není)
Telefon
+420 22435 8744
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oddělení práce a mzdy
Thákurova 7
166 29 Praha 6