Kde změnit údaje o katedře

Základní údaje

  • Stránky udržované katedrou (adresa webu)
  • E-Mail
  • Telefon
  • Krátká charakteristika

Výše uvedené se upravuje ve StavNetu. Role ve StavNetu pro editaci těchto údajů se jmenuje katedrální a dostávají ji automaticky všechny sekretářky. Pokud chcete roli přidělit někomu dalšímu, otevřte prosím úlohu v HelpDesku.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců zobrazený ve StavNetu se přebírá z ČVUT systémů na základě IdM rolí. StavNet jim následně nastaví příznak viditelnosti. Zaměstnanci s pracovní smlouvou a prezenční doktorandi jsou automaticky zviditelněni, dohody o činnosti a podobně nikoliv. StavNet automaticky přiřadí osobě činnost podle jejích IdM rolí. Změnu viditelnosti a popis činnosti osoby může upravit osoba s katedrální rolí (viz výše). Není-li to možné, otevřte prosím úlohu v HelpDesku.

Telefonní linku a místnost si nastavuje každý zaměstnanec sám. Může ve StavNetu, anebo v Usermap. Změna v jednom systému se automaticky přenese do druhého (nejpozději do druhého dne).

Vybrané pozice

Vybrané pozice vypisované na webu, jako jsou vedoucí, sekretářka, rozvrhář a podobně, se řídí IdM rolemi. Žádosti o role se zadávají v Usermap.

  • Vedoucí

O roli vedoucího katedry žádá osobní oddělení a roli schvaluje tajemník fakulty.

  • Zástupce vedoucího

O roli zástupce vedoucího katedry žádá vedoucí katedry a sám ji schvaluje.

  • Sekretářka
  • KOS - Rozvrhář
  • KOS - Studijní referent
  • KOS - Referent pro státní zkoušky

O uvedené role žádá vedoucí, nebo zástupce vedoucího katedry a schvaluje je vedoucí katedry.

Pokud z nějakého důvodu nemůže dotyčný o přiřazení IdM role požádat, otevřte prosím úlohu v HelpDesku s žádostí o přiřazení role a zdůvodnením, proč to podle výše uvedených postupů nelze zařídit.