Vyhláška děkana č.3/2019Č.j. 3VD/922/2019


STANOVENÍ ČÁSTKY PRO VÝPLATU DOKTORSKÝCH STIPENDIÍ

 

Stanovuji následující výši doktorských stipendií pro následující období s účinností od 1. 3. 2019:

 

ročník studiastipendium
1 9 000
2 9 500
310 500
411 000

 

Studentům v prezenční formě studia, kteří úspěšně vykonají Státní doktorskou zkoušku, se toto stipendium po zbytek studia v prezenční formě navyšuje o částku 3 000 Kč.

Studentům, kteří přesáhli standardní dobu studia, stipendium nenáleží.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
28. 2. 2019