doc. Dr. Ing. Václav Liška

Role na FSv

  • vedoucí / katedra společenských věd / Fakulta stavební (K105)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-322
Odkazy: