doc. Ing. Aleš Jíra, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební (K132)
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • předseda pedagogické komise AS / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-2024
Odkazy: