prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec

Role na FSv

  • vedoucí / katedra architektury / Fakulta stavební (K129)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-2111
Odkazy: