Katedra architektury (K129)Krátká charakteristika

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.

Katedra garantuje výuku v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství (A+S, obor Architektura a stavitelství) a navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství (oboru Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství) a v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství (obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví).

Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby - tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.