doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební (K143)

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-673
Odkazy: