Jana Večeřová

Role na FSv

  • sekretářka / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební (K220)

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1016
Odkazy: