Jana Večeřová

Role na FSv

  • sekretářka / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební (K220)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • D-1016

Odkazy: