Ing. Tomáš Picek, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební (K250)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • D-2095

Odkazy: