Vodohospodářské experimentální centrum (K250)


Vedoucí
Ing. Milan Zukal, Ph.D.
Sekretářka
Ing. Milan Zukal, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
KOS - Rozvrhář
(není)
KOS - Studijní referent
(není)
KOS - Referent pro státní zkoušky
(není)
E-mail
k250@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 5447
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Vodohospodářské experimentální centrum
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Vodohospodářské experimentální centrum (VEC) je společným pracovištěm oboru vodní stavby a vodní hospodářství se zaměřením na výuku vodohospodářských předmětů pro program Stavební inženýrství a pro specializovanou výuku oboru vodní stavby a vodní hospodářství. Zajišťuje experimentální práce, vyplývající z potřeb výuky, grantové a projektové činnosti kateder a v neposlední řadě také ostatní ekonomické činnosti. Pod odborným vedením jsou realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské. V halové laboratoři VEC jsou soustředěna technická zařízení a stroje určené k provádění fyzikálního modelování vodohospodářských problémů. VEC široce spolupracuje s praxí ve vodohospodářské a ekologické oblasti.