Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební (K250)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1072
  • B-715
Odkazy: