prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Role na FSv

  • proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta stavební
  • vedoucí / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební (K125)
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Odkazy: