Monika Běhounková

Role na FSv

  • sekretářka / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební (K143)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-603

Odkazy: