Monika Běhounková

Role na FSv

  • sekretářka / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební (K143)

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-603
Odkazy: