doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / experimentální centrum / Fakulta stavební (K210)
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • předseda technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1039
Telefon:
Odkazy: